Vanliga frågor om urinvägsinfektion (UVI)

Det svider när jag kissar – är det urinvägsinfektion?

Sveda eller en brännande känsla vid blåstömning kan vara ett symtom på urinvägsinfektion men det finns andra symtom som du också ska vara uppmärksam på. Om urinen är mörk, grumlig eller luktar starkt, eller om det finns blod i urinen, kan det vara tecken på en allvarligare infektion. Sök läkare om du är osäker på om du har urinvägsinfektion eller inte. Klicka här för att ta reda på mer om andra symtom på urinvägsinfektion.

Är urinvägsinfektioner (UVI) och cystit samma sak?

Termerna UVI och cystit används ofta som synonymer men de är egentligen inte samma sak. UVI är en typ av cystit som orsakas av en bakterieinfektion, men man kan även drabbas av icke- infektiös cystit. Cystit kallas alla former av inflammation i urinblåsan, både bakteriell och icke-infektiös.

Hur behandlas urinvägsinfektion?

Om det är första gången du har urinvägsinfektion, ska du söka läkare för att få rätt behandling. Den vanliga behandlingen är en kort antibiotikakur men urinvägsinfektion kan också läka av sig själv utan behandling.

Hur kan jag förebygga urinvägsinfektion i framtiden?

En av de bästa saker du kan göra för att förebygga urinvägsinfektion är att dricka tillräckligt med vatten och kissa regelbundet. Klicka här för att få fler tips om förebyggande

Kan jag ha sex när jag har urinvägsinfektion?

Det är bäst att undvika samlag tills urinvägsinfektionen har läkt ut. Om du ändå har sex kan det vara bra att se till att tömma blåsan helt efter samlaget och fundera över att byta preventivmedel om du använder pessar eftersom det kan leda till tätare urinvägsinfektioner.

Top