Imprint

Ansvarig utgivare:

Bayer AB
Division Consumer Health
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Telefon: +46 8 580 223 00

Contact us for help with specific enquiries about Canesten

Registreringsnummer 556051-3870
Samtliga rättigheter tillhör Bayer AB och dess koncernbolag