Symtom vid urinvägsinfektion (UVI)

Cystit är den medicinska termen för inflammation i urinblåsan (vanligen orsakad av en infektion eller irritation). Vid en urinvägsinfektion orsakas sjukdomen av bakterier som tränger in i urinröret och vidare upp i urinblåsan. När infektionen är begränsad till urinröret och urinblåsan kallas det blåskatarr. 1 av 3 kvinnor drabbas minst en gång i livet. Symtomen på urinvägsinfektion kan variera från irriterande till mycket besvärande men tillståndet är oftast lätt att behandla.

Det finns några förebyggande åtgärder som du kan vidta.

De flesta får symtom som:

 • Brännande känsla, sveda eller smärta vid blåstömning
 • Man behöver kissa ofta
 • En känsla av att det inte går att tömma blåsan helt

Dessa symtom är inte ovanliga men är tecken på en allvarligare infektion:

 • Starkt luktande urin
 • Grumlig eller mörk urin
 • Blod i urinen
 • Smärta i buken eller ryggen
 • Feber och svaghet

Du bör söka läkare om:

 • Du har symtom på urinvägsinfektion för första gången
 • Du har något av de allvarliga symtomen ovan
 • Du har urinvägsinfektion flera gånger om året
 • Om du är gravid och misstänker att du har urinvägsinfektion skall du alltid söka läkare
 • Män med misstänkt urinvägsinfektion skall alltid söka läkare

Blåskatarr eller urinvägsinfektion?

Blåskatarr och urinvägsinfektioner är relaterade, men de är inte nödvändigtvis samma sak. Läs mer på vår sida om vanliga frågor.

Top