Symtom på svamp i underlivet


Svampinfektion i underlivet, eller vaginal candidos är den allmänna respektive den medicinska termen som används för att beskriva en vanligt förekommande jästsvampinfektion i slidan. Underlivssvamp kan utvecklas när immunsystemet är nedsatt eller när de nyttiga bakterierna i slidan inte kan hålla svampen Candida albicans under kontroll. Under sådana förhållanden kan Candida albicans frodas.

Bara så att du vet, underlivssvamp är inte en sexuellt överförbar sjukdom. Svampinfektion kan vara mycket besvärande men är in de flesta fall lätt att behandla.


Alla är olika, så dina symtom kan skilja sig från andras. Symtomen kan också vara olika varje gång du får svampinfektion, så var uppmärksam på dem.

 

Vad är skillnaden mellan underlivssvamp och bakteriell vaginos?

De flesta får symtom som:

 • Klåda i underlivet
 • Sveda runt slidöppningen (vulva)
 • Lätt svullnad av blygdläpparna (labia)
 • Kesoliknande, vit flytning

Dessa symtom kan också förekomma:

 • Smärta vid samlag
 • Tjock flytning
 • Röda och svullna blygdläppar
 • Sveda runt slidöppningen
 • Smärta vid blåstömning
 • Sår i området runt slidan
 • Hudsprickor runt slidöppningen

Du bör söka läkare om:

 • Du har symtom på svampinfektion för första gången
 • Du får svamp i underlivet ofta, eller om den återkommer inom mindre än 2 månader
 • Om du inte mår bättre eller om du mår ännu sämre efter 7 dagar
 • Du är gravid eller ammar
 • Om du är mellan 12-15 år eller är i klimakteriet
 • Du är yngre än 12 år (eftersom Canesten inte ska användas av barn under 12 år)
 • Du har feber, frossa, mår illa eller kräks
 • Du har illaluktande eller onormal flytning
 • Du har magsmärtor
 • Du tidigare har haft en allergisk reaktion mot andra läkemedel mot svamp
 • Du har värk i axlar eller i ryggen
 • Du har en blödning från underlivet

Vaginal candidos eller bakteriell vaginos (BV)?

Bakteriell vaginos (BV) är en annan typ av underlivsinfektion som ofta förväxlas med vaginal candidos. Det är två olika typer av infektioner med olika symtom. Eftersom behandlingen av vaginal candidos är annorlunda än behandlingen av bakteriell vaginos är det viktigt att veta vilken infektion man har.

Svamp i underlivet?

Underlivssvamp eller vaginal svampinfektion eller ibland bara svampinfektion. Benämningen kan vara olika för en och samma infektion. Den medicinska benämningen är vaginal candidos.

 

Top