Läkemedel och produkter mot svamp i underlivet

Produkter för behandling av svamp i underlivet

Canesten mjuk vaginalkapsel 1-dags kombinationsförpackning

Canesten mjuk vaginalkapsel 1-dags kombinationsförpackning

Engångsdos i form av en mjuk vaginalkapsel för att behandla underlivssvamp. Den är utformad för komfort och är enkel att föra in. Förpackningen innehåller också en införingshylsa som kan användas för att underlätta införandet, men under graviditet ska vaginalkapseln föras in med fingrarna. Krämtuben som medföljer ska användas utvändigt för att behandla och lugna symtom som klåda och sveda som ofta uppstår i samband med din svamp i underlivet. Krämen ska användas 2-3 gånger per dag tills symptomen försvinner och minst en vecka.

Läs mer

Canesten vaginaltablett 1-dags kombinationsförpackning

Canesten vaginaltablett 1-dags kombinationsförpackning

Vår klassiska kombiförpackning som innehåller en vaginaltablett för att behandla den inre svampinfektion lokalt och en krämtub för att behandla och lindra de yttre irriterande symtomen.

Läs mer

Canesten vaginaltablett 3-dagars  kombinationsförpackning

Canesten vaginaltablett 3-dagars kombinationsförpackning

En kombinationsförpackning för dig som önskar eller blivit rekommenderad en längre behandlingsperiod. Den innehåller 3 stycken vaginaltabletter som tar hand om svampen i underlivet, den inuti slidan och en tub med kräm som tar hand om den yttre infektionen. Vaginaltabletterna innehåller förutom klotrimazol även mjölksyra som bidrar till att upprätthålla och återställa balansen i slidan. Man kan säga att den ger slidan en ”hjälpande hand”.

Läs mer

Behandla infektionen

Canesten vaginaltablett 1-dagsbehandling

Canesten vaginaltablett 1-dagsbehandling

Detta är en annan bekväm, 1-dags behandling som fungerar precis vid infektionsstället. Den behandlar svampinfektionen i underlivet inifrån.

Läs mer

Canesten vaginalkräm 50 g

Canesten vaginalkräm 50 g

Detta är ett bra alternativ om du vill behandla din lokala underlivssvampinfektion med hjälp av en lokal behandling, men du trivs inte med att använda vaginaltablett. Förpackningen innehåller en tub med kräm och 6 stycken införingshylsor som på ett enkelt sätt fylls med kräm. Du kan behandla både de yttre och de inre symtomen samtidigt. Detta alternativ kan vara att föredra om du har vaginal torrhet.

Läs mer

Ytterligare information

Canesten används för behandling av underlivsinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för klotrimazol, såsom jästsvampar (Candida albicans).

Varningar och försiktighet: Canesten ska inte användas till barn under 12 år. Barn mellan 12-15 år och postmenopausala kvinnor ska bedömas av läkare före användning av Canesten för att utesluta andra orsaker till symtomen. Förstagångsinfektion eller infektion med allmänsymptom som t.ex. feber eller buksmärtor ska alltid diagnosticeras av läkare. Canesten® vaginalkräm innehåller hjälpämnet cetostearylalkohol, som kan ge hudreaktioner..

Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet, speciellt under första trimestern och endast enligt läkares ordination.

Amning: Användning av Canesten kräm vid amning ska endast övervägas om förväntad nytta för modern överväger riskerna för barnet.

Biverkningar: Mindre vanliga (färre än 1 av 100) utslag, brännande känsla, irritation, obehag.

Kontraindikation: Överkänslighet mot klotrimazol eller mot något hjälpämne.

Informationen sammanställdes 2018-08-15.

Top