Produkter vid behandling av bakteriell vaginos

Det finns olika produkter på apotek som kan bidra till att minska lukten. Men om du drabbats av bakteriell vaginos så skall du vända dig till läkare. Oftast behandlas infektionen med antibiotika.

Top