Premenstruellt syndrom (PMS) och symtom

Även om premenstruellt syndrom (som du kanske känner till som PMS) är föremål för skämt och inte alltid tas på allvar, är det ett officiellt syndrom som består av en rad symtom kopplade till den månatliga menstruationscykeln. Symtomen kan vara kroppsliga, känslomässiga och beteendemässiga, och beror på hormonella förändringar i kroppen som sker efter ägglossningen och före menstruationen. PMS är oerhört vanligt – tre av fyra kvinnor har känningar av syndromet. Symtomen på PMS kommer vanligen 3- 5 dagar före mensen och försvinner inom ett par dagar efter att mensen har satt igång.

Det finns många olika symtom kopplade till PMS. Det kan vara känslomässiga och beteendemässiga symtom som lättretlighet, oro, depression, sötsug eller sömnproblem. Det kan också vara fysiska tecken och symtom som gasbildning, överkänslighet, ömmande bröst och finnar eller akne. Varje kvinna upplever PMS olika och vissa symtom kan vara mer uttalade under olika faser i livet.

Behandla och förebygga PMS

Det går inte alltid att undvika PMS helt men det finns många saker som kan vara till hjälp för att hantera och lindra symtomen.

Vissa faktorer i livsstilen kan bidra positivt till några av symtomen på PMS. Att motionera, undvik stress, ha goda kost- och alkoholvanor och se till att du sover är faktorer som vissa upplever ha positiv inverkan.

Om PMS påverkar din vardag, kan du få bäst hjälp genom att söka läkare för att få råd om olika behandlingar eller åtgärder som du kan vidta för att hantera symtomen.

Stress och sömn

På grund av hormonella förändringar i kroppen kan du ha lättare att bli stressad och nedstämd när menstruationen närmar sig. Försök att inte ta på dig för mycket och be andra om hjälp om du känner att du inte klarar lika mycket som vanligt. Det är viktigt att få tillräckligt med sömn, regelbunden motion samt äta bra kost för att bidra till att minska stressen och hålla humöret uppe.

De hormonella förändringar som sker i denna fas av menstruationscykeln påverkar ofta sömnmönstret. Det är bäst att begränsa alkoholintaget eftersom alkohol stör normala sömnprocesser och kan påverka sömnkvaliteten. Regelbunden motion hjälper dig också att sova bättre, minskar stress och frisätter endorfiner som höjer sinnesstämningen.

När ska du söka läkare?

Om livsstilsförändringar inte har hjälpt mot PMS och symtomen påverkar din hälsa och dina dagliga aktiviteter, bör du söka läkare för att få råd.

Top