Produkter för att behandla och bota intertriginöst eksem

Om du har intertriginöst eksem orsakad av Candida kan du behandla det med Canesten kräm som stryks på huden. Du hittar Canesten kräm i apotekets sortiment. Krämen är lätt att applicera och tränger in i huden så att infektionen kan botas.

Canesten<sup>®</sup> kräm

Canesten® kräm

Canesten® kräm är ett receptfritt läkemedel som verkar på de svampar som vanligtvis orsakar infektionen.

Det verksamma ämnet klotrimazol bekämpar samtidigt alla de tre relevanta svamporganismerna oavsett om det gäller jästsvampar, mögelsvampar eller dermatofyter. Dessutom bidrar medlet till att den obehagliga inflammatoriska hudreaktionen går över.

Du behandlar genom att stryka på krämen tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen. Tvätta och torka noggrant innan krämen stryks på. Symtom försvinner ofta redan efter någon dag, men det är viktigt att man inte avbryter behandlingen för tidigt. Kontakta läkare om symtomen inte förbättras efter 4 veckor.

Canesten ska inte användas till barn under 12 år. Barn mellan 12-15 år ska bedömas av läkare före användning av Canesten för att utesluta andra orsaker till symtomen. Canesten kräm innehåller hjälpämnet cetostearylalkohol, som kan ge hudreaktioner.

Canesten ska användas med försiktighet under graviditet, speciellt under första trimestern och endast enligt läkares ordination.

Biverkningar: Mindre vanliga (färre än 1 av 100) utslag, brännande känsla, irritation, obehag.

Läs mer på Fass.se.

Läs bipacksedeln noga innan användning.

Läs mer

Top